פניות ציבור

טפסים

צריכה ומדי מים
 
  בקשה לחלוקת חיוב הפרשי מדידה לפי סעיף 2(1) לכללי תאגידי מים וביוב (56081) - לחצ/י כאן להורדה 
 
  בקשה לביצוע בדיקות נוספות בתשלום (56085) - לחצ/י כאן להורדה
  
  בקשה לעריכת בירור של חיוב בעד צריכת מים (56083) - לחצ/י כאן להורדה 
 
  ערעור על החלטת הוועדה להפחתת חיובים בגין צריכת מים חריגה ונזילות (56091) - לחצ/י כאן להורדה
 
   בקשה לחידוש אספקת מים (56088) - לחצ/י כאן להורדה
 
  בקשה להקלה בתשלום בגין נזילת מים בנכס (56087)  - לחצ/י כאן להורדה
 
   בקשה לפירוק מד המים (56108) - לחצ/י כאן להורדה 
 
   בקשה לבירור חיוב בגין צריכת מים חריגה מאוד - לחצ/י כאן להורדה 
 
   בקשה להסדרת גישה למד המים (56106)  - לחצ/י כאן להורדה 
 
   מידע ובקשה להתקנה והפרדת מד מים (55002) - לחצ/י כאן להורדה 
  
   בקשה לעדכון קריאת מד המים (56107)   - לחצ/י כאן להורדה
 
   בקשה לבדיקת תקינות מד המים - לחצ/י כאן להורדה
 
   בקשה למניעה הנדסית (56082)  - לחצ/י כאן להורדה
 
   הודעה על גניבת מד מים משויך - לחצ/י כאן להורדה
 
גביה ותשלומים
 
  הצטרפות לתשלום בהוראת קבע בבנק / עדכון פרטים - להורדה לחצ/י כאן
  
  בקשה לביטול הוראת קבע - לחצ/י כאן להורדה
 
  בקשה להעברת יתרת זכות בין שותפים (קיזוז) - לחצ/י כאן להורדה
 
   בקשה להחזר כספי של יתרת זכות (56050) - לחצ/י כאן להורדה
  
  הצהרה לשם הנפקת חשבונית מס בגין תשלום היטל הנחת צינורות והיטל - לחצ/י כאן להורדה
  
 
עדכון פרטים וחילופי מחזיקים
 
 עדכון פרטי צרכן מים - לחצ/י כאן להורדה
  
  בקשה למימוש זכאות לקבלת הטבה בתעריפי המים לאוכלוסיות מיוחדות בעיר תל-אביב-יפו- לחצ/י כאן להורדה
 
   אישור למי שאינו צרכן מים של חברת מי אביבים 2010 בע"מ - לחצ/י כאן להורדה
 
 בקשה להעברת זכאות- לחצ/י כאן להורדה
  
הצהרה בדבר שינוי שם המחזיק בנכס - לחצ/י כאן להורדה
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד
Loading nanoRep customer support software